Pla d'Actuació Municipal 2023-2027

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és l’eina de planificació estratègica que conté les actuacions que l’Equip de Govern ha previst desenvolupar durant el mandat 2023-2027.

Aquest document també vol contribuir, dins del seu àmbit d’actuació, a complir l’Agenda 2030, que l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va aprovar l’any 2015, on es concreten 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Última actualización: 06 de junio de 2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Aquí puedes ver como el Plan de Actuación Municipal conecta con los ODS.